FANDOM


Pasaulinė gamtos apsaugos organizacija (100px-Flag of the United Kingdom.svg angl. International Union for Conservation of Nature, IUCN) - tarptautinė, pelno nesiekianti organizacija, užsiimanti planetos biologinės įvairovės problemų sprendimu, rengianti naujienas, kongresus, vykstančius įvairiose valstybėse, rūšių, kurioms reikalinga įpatinga apsauga įvairiose planetos regionuose, sąrašus. Organizacija turi JT Generalinės Asamblėjos stebėtojo statusą .

Organizacija įkurta 1948 m., būstinė įsikūrusi Glande, Šveicarijoje. Sąjunga apima 82 valstybes, 111 vyriausybinių organizacijų, daugiau nei 800 nevyriausybinių organizacijų ir apie 10 tūkst. mokslininkų ir ekspertų iš 181 pasaulio šalies.

IUCN-Headquarters

IUCN būstinė

Uždaviniai Redaguoti

IUCN misija yra įtakoti, skatinti ir padėti visuomenei visame pasaulyje, siekiant išlaikyti gamtos vientisumą ir įvairovę ir užtikrinti, kad bet koks gamtos išteklių naudojimas būtų teisingai ir ekologiškai subalansuotas.

Į organizacijos sudėtį, be jos narių, patenka 6 mokslinės komisijos ir profesionalus sekretoriatas.

Nariai Redaguoti

Į organizacijos sudėtį patenka tiek vyriausybinės, tiek nevyriausybinės organizacijos. Jos nustato sąjungos politiką, aptaria pasaulinės programos darbus ir išrenka Pasauliniame IUCN kongrese išrenka tarybą. Ornanizacijos nariai organizuojasi į nacionalinius ir regioninius komitetus.

Komisijos Redaguoti

  • Rūšių išlikimo komisija (SSC)
SSC pataria sąjungai techniniais rūšių išsaugojimo aspektais ir imasi veiksmų tų rūšių išsaugojimui, nuo išnykimo. Ši komisija sudaro Raudonąjį sąrašą rūšių, kurioms gresia išnykimas.
  • Pasaulinė saugomų teritorijų komisija (WCPA)
WCPA užsiima sausumos ir vandens saugomų teritorijų tinklo skatinimu ir valdymu.
  • Ekologinės teisės komisija (CEL)
CEL teikia ekologinius įstatymus, kuria naujas juridines sąvokas ir mechanizmus.
  • Ekologinės, ekonominės ir socialinės politikos komisija (CEESP)
CEESP teikia žinias ir patarimus apie politiką dėl ekonominių ir socialinių veiksnių išsaugojimo ir subalansuoto biologinės įvairovės audojimo.
  • Švietimo ir komunikacijos komisija (CEC)
CEC ragina strategiškai panaudoti ryšius ir švietimą siekiant apmokyti suinteresuotas šalis protingai naudoti gamtinius išteklius.
  • Ekosistemų valdymo komisija (CEM)
CEM teikia ekspertizę gamtinių ir modifikuotų ekosistemų valdymui.

Nuorodos Redaguoti

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.