FANDOM


Šablonas:Tlinks · Dokumentacija · Aptarimas · Kur naudojama

Šis šablonas skirtas formatuoti nuorodas į puslapio elementus, kurie į jį yra įtraukti. Šablonas turi 5 parametrus:

  • lc — vienintelis būtinas parametras, puslapio pavadinimas, kuriam naudojamos nuorodos. Jį galima nurodyti (Šablonas:Tlinks/doc) arba (/doc).
  • fontsize — šrifto dydis, pagal nutylėjimą 11
  • dislooklink — esant reikšmei yes panaikina nuorodą [peržiūrėti]
  • dishistlink — esant reikšmei yes panaikina nuorodą [istorija]
  • diswatchlink — esant reikšmei yes panaikina nuorodą [stebėti]

Bendru atveju visada bus rodoma nuoroda [taisyti] (Neegzistuojančiam elementui — [sukurti]) ir [atnaujinti]. Nuorodos [peržiūrėti] ir [istorija] bus rodomos tik tuo atveju, kai lc parametre nurodytas puslapis egzistuoja.

Pavyzdžiai

{{tlinks|lc=Šablonas:Tlinks}} [peržiūrėti] [taisyti] [istorija] [stebėti] [atnaujinti]


{{tlinks|lc=Šablonas:Tlinks|dislooklink=yes|dishistlink=yes|diswatchlink=yes|fontsize=16}} [taisyti]  [atnaujinti]


{{tlinks|lc=Šablonas:Tlinks/Neegzistuojantis elementas|fontsize=10}} [sukurti] [stebėti] [atnaujinti]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.