FANDOM


Gentis
Tikrieji vieversiai
(Alauda)

Information Dokumentacija

Šis šablonas naudojamas aprašant sistematikos lenteles, jose pateikiant informaciją apie straipsnyje aprašomo kvalifikacinio elemento tėvinį elementą.

Šablonas naudojamas sekančiai:

Panaudojus Rezultatas
{{tėvas|gentis|Alauda|Tikrieji vieversiai}} Gentis
Tikrieji vieversiai
(Alauda)

Parametrai:

  1. Pirmas parametras nurodoma vienas iš kvalifikacinių elementų (kiekvienam iš šių kvalifikacinių elementų naudojamas papildomas šablonas, pvz. {{Aprašomas/rūšis}}, žr. {{Aprašomas}}.
  2. antras parametras: lotyniškas kvalifikacinio elemento pavadinimas;
  3. trečias parametras: lietuviškas kvalifikacinio elemento pavadinimas.

Šablonas kartu automatiškai priskiria straipsnį tėvinei kategorijai.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.